Instrukcja montażu

Instrukcja montażu ogrodzenia panelowego:
 

1. Wyrównanie terenu:

Montaż ogrodzenia panelowego, jak również każdego innego, należy zacząć od przygotowania terenu, na którym postawimy słupki lub podmurówkę. Miejsce takie powinno być wyrównane i oczyszczone, pozbawione korzeni, roślin, gruzu, czy kamieni. Przygotowanie podłoża jest konieczne, by poszczególne części konstrukcji prawidłowo połączyły się ze sobą oraz by uzyskać pożądany efekt estetyczny.

W przypadku względnie wyrównanego terenu, możemy samodzielnie przygotować podłoże pod ogrodzenie. Natomiast jeżeli teren jest silnie pofałdowany, radzimy skorzystać z porady geodety, który doradzi najlepsze rozwiązanie.

Należy również pamiętać, że nawieziona ziemia lub świeżo rozkopana jest niestabilna. Zalecamy, aby przed montażem ogrodzenia, została ona ubita lub zagęszczona.
 

2. Pomiar oraz plan ogrodzenia:

Kolejnym etapem jest wykonanie pomiarów i stworzenie planu rozmieszczenia elementów ogrodzenia. Należy rozpocząć od elementów takich jak wsporniki początkowe i narożne, ponieważ są one elementami, których umiejscowienia nie będziemy mogli już zmienić. Dlatego zalecamy, aby wykonać ten etap bardzo dokładnie. W przypadku, gdy front ogrodzenia będzie wykonany również z paneli, montaż najlepiej rozpocząć od furtki lub bramy.

Gdy słupki początkowe i narożne są już rozmieszczone, przystępujemy do pomiarów odległości miedzy poszczególnymi słupkami. Pomiar rozpoczynamy od osi słupków, czyli środka. Następnie otrzymane długości należy podzielić przez długość przęsła z uwzględnieniem słupków.

W przypadku, gdy nie uda nam się zmieścić paneli ogrodzenia w całości należy je skrócić. W celu prawidłowego przycięcia ogrodzenia zalecamy użycia specjalnych nożyc, które nie zniszczą warstwy cynku, zabezpieczającej przed korozją. Zalecamy, aby miejsce cięcia pokryć farbą antykorozyjną.
 

3. Fundament:

W zależności jakie ogrodzenia zamówiliśmy, mamy następujące możliwości:

- betonowy fundament-  słupki przykręcone do podłoża. Powinny być one zakończone metalowymi stopami z otworami, do przytwierdzenia kotwami.

- punktowe betonowanie słupków- rozpoczynamy od wykopania dołków. Następnie ubijamy grunt, w celu stabilnego umieszczenia słupków. W środku każdego otworu umieszczamy wsporniki, które zalewamy betonem. Zalecamy, aby podpierać słupki oraz zwrócić uwagę na jednakową wysokość słupków i zachowanie pionu.
 

4. Montaż:

- Montaż na betonowym fundamencie:

Rozpoczynamy od ustawienia słupka na fundamencie. Następnie wiercimy otwory i przykręcamy słupek za pomocą kotw. Dzięki precyzyjnie dopasowanym elementom panele wystarczy wcisnąć w otwór na słupku.

- Montaż na punktowo betonowanych słupkach:

Po zabetowaniu słupków, należy sprawdzić czy beton się związał. Następnie panele wciskamy do otworów na słupkach, co jest możliwe dzięki precyzyjnie dopasowanym elementom.

W przypadku tego rodzaju montażu zaleca się  kontakt z działem projektowym, aby dokładnie określić głębokość wkopania słupka z grunt.
 

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Masz wątpliwości i dodatkowe pytania? Nie wszystko jest jasne? Skontaktuj się z Didexstal. Dział projektowy służy pomocą i radą.