pn - pt: 8-17 | sob: 8-12
Masz pytania? Zadzwoń i zapytaj
phone 666 891 200
Garaże blaszane a wymogi przeciwpożarowe i bezpieczeństwo

Garaże blaszane a wymogi przeciwpożarowe i bezpieczeństwo

W Polsce obowiązuje wiele przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów, w tym garażów blaszanych. Zgodnie z nimi budynki tego typu muszą zostać zaprojektowane w konkretny sposób i znaleźć się w odpowiednim miejscu. Jak prawo odnosi się do garaży blaszanych?

Lokalizacja garażu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalizacja garażu podlega warunkom określonym w § 271 dla budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, z zastrzeżeniem § 19 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). W dokumencie tym rozpatruje się szereg sytuacji, biorąc pod uwagę odległość od granicy działki, lasu i sąsiednich budynków. Rozporządzenie to obejmuje wiele ważnych informacji, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić, które z nich dotyczą Twojej posesji i wznoszonego obiektu. Przepis ten nie dotyczy garaży jednostanowiskowych i dwustanowiskowych. Muszą go spełniać jedynie obiekty większe lub w zabudowie jednorodzinnej.

Klasy odporności pożarowej garażu blaszanego

Jeśli chodzi o przepisy przeciwpożarowe, garaż blaszany może być klasyfikowany pod względem odporności na działanie ognia. Klasę przyjmuje się w taki sam sposób jak dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/midx2. Jednak obiekt musi być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod jego wpływem. 

Powierzchnia strefy pożarowej garażu

Powierzchnia strefy pożarowej w garażu blaszanym nie może przekraczać 5000 m2. Jednak istnieje możliwość jej dwukrotnego powiększenia, jeśli w obiekcie znajduje się ochrona strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi lub we wnętrzu znajdują się ściany o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Muszą oddzielać maksymalnie dwa miejsca postojowe.

W strefie pożarowej garażu zamkniętego musi również znaleźć się system wentylacji oddymiającej z technologią wykrywania dymu. Warunek ten dotyczy obiektów, w których nie ma bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu bądź ich powierzchnia jest większa niż 1500 m2.

Wentylacja montowana w garażach również nie może być przypadkowa. Systemy te powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w § 270 ust. 2 omawianego rozporządzenia ze względu na kryterium szczelności ogniowej.

Wyjścia ewakuacyjne z garażu

W przypadku większych garażów, w których znajduje się co najmniej 25 miejsc postojowych, konieczne jest stworzenie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych. Wymóg ten nie dotyczy przydomowych mini garażów, w których zwykle znajduje się miejsce na jedno lub dwa auta.

Odległość bramy garażowej od okien

Odległość między bramą garażową a oknami tego budynku powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nad wjazdem do garażu znajduje się daszek z materiałów niepalnych o wysięgu od 0,6 m. Wówczas jest możliwe zmniejszenie odległości od okien do 1,1 m. Jeśli pomieszczenia, do których został przybudowany obiekt, mają być przeznaczone na pobyt osób, odległość nie może być mniejsza niż 1,5 m.

Przedsionek między garażem blaszanym a budynkiem

Jeśli chodzi o garaże blaszane, przepisy ppoż. obejmują również przedsionki przeciwpożarowe między nimi a głównym budynkiem. W większości przypadków takie obiekty montuje się w odległości co najmniej kilku metrów od domu. Są to garaże wolnostojące niepołączone z głównym budynkiem. Jednak jeśli zdecydujesz się na stworzenie przedsionka przeciwpożarowego, pamiętaj, by jego klasa odporności ogniowej wynosiła co najmniej E I 30.

Nie wszystkie przepisy z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą garaży blaszanych. Wszystko zależy od ich wielkości i czasu użytkowania. Dlatego przed postawieniem na taki obiekt warto skontaktować się ze specjalistami i sprawdzić, jakie warunki należy spełnić w danym przypadku.

Może Cię zainteresować
Wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku

Wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku

Prawdopodobnie każdy, kto zamierza postawić na swojej posesji jakikolwiek budynek gospodarczy, zastanawia się, czy konieczne jest wcześniej uzyskanie pozwolenia na budowę. Garaże, szopy z narzędziami i kontenery na śmieci to tylko niektóre konstrukcje stawiane obok domów. W zdecydowanej większości przypadków uzyskanie pozwolenia na ich budowę nie będzie konieczne. Dotyczy to przede wszystkim garaży prefabrykowanych, które kupuje się jako gotowe, ponieważ są one zdefiniowane przez prawo jako […]

Czy nasze garaże blaszane można zdemontować?

Czy nasze garaże blaszane można zdemontować?

Garaże blaszane to uniwersalne konstrukcje, wykorzystywane zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców i rolników. Cieszą się one popularnością ze względu na swoją lekkość i możliwość szybkiego montażu w dowolnym miejscu. Czy takie obiekty da się zdemontować?

Altany blaszane na działkę

Altany blaszane na działkę

Altany to funkcjonalne konstrukcje ogrodowe, które oferują przestrzeń idealną do letniego wypoczynku czy organizowania imprez na świeżym powietrzu. Przydomowy ogród to jednak niejedyne miejsce, w którym można je zamontować. Altany cieszą się popularnością także wśród właścicieli ogródków działkowych. W ich przypadku szczególne znaczenie ma materiał, z jakiego zostały wykonane. Wybór odpowiedniego pokrycia do altany to ważna decyzja, ponieważ wpływa ono na ogólną atrakcyjność wizualną całej […]